Dattatreya Stotram in English

Dattatreya Stotram

|| Dattaatreya Stotram ||

.

jataadharam paamdurangam shoolahastam krupaanidhim |
sarvaroga haram devam dattaatreyamaham bhaje  ||

asya sree dattaatreya stotra mantrasya | bhagavaan naarada rushi: |
anushtup Chanda: | Sree datta paramaatmaa devataa |
sree datta preetyarthe jape viniyoga: ||

Om

jagadutpatti kartre cha sthiti samhaara hetave |
bhavapaasha vimuktaaya dattaatreya namostute || 1 ||

jaraajanma vinaashaaya deha shuddhi karaaya cha |
digambara dayaa moorte dattaatreya namostute || 2 ||

karpoora kaanti dehaaya brahma moorti dharaaya cha |
veda shaastra parijnaaya dattaatreya namostute || 3 ||

hraswa deergha krusha sthoola naama gotra vivarjita |
pancha bhootaika deeptaaya dattaatreya namostute || 4 ||

yajna bhokte cha yajnaaya yajnaroopa dharaaya cha |
yajnapriyaaya siddhaaya dattaatreya namostute || 5 ||

aadou brahmaa madhye vishnur ante deva sadaashiva: |
moortitraya swaroopaaya dattaatreya namostute || 6 ||

bhogaalayaaya bhogaaya yoga yogyaaya dhaarine |
jitendriya jitajnaaya dattaatreya namostute || 7 ||

digambaraaya divyaaya divya roopadharaaya cha |
sadodita parabrahma dattaatreya namostute || 8 ||

jambudveepa mahaakshetra maataapura nivaasine |
jayamaanasataam deva dattaatreya namostute || 9 ||

bhikshaaTanam gruhe graame paatram hemamayam kare |
naanaa svaadamayee bhikshaa dattaatreya namostute || 10 ||

brahma jnaanamayee mudraa vastre chaakaasha bhootale |
prajnaana ghanabodhaaya dattaatreya namostute || 11 ||

avadhoota sadaananda parabrahma svaroopine |
videha deha roopaaya dattaatreya namostute || 12 ||

satyam roopa sadaachaara satyadharma paraayana |
satyaashraya parokshaaya dattaatreya namostute || 13 ||

shoolahasta gadaapaane vanamaalaa sukandhara |
yajna sootradhara brahman dattaatreya namostute || 14 ||

ksharaakshara svaroopaaya paraatpara taraaya cha |
dattamukti parastotra dattaatreya namostute || 15 ||

datta vidyaadhya lakshmeesha datta svaatma svaroopine |
gunanirguna roopaaya dattaatreya namostute || 16 ||

shatrunaashakaram stotram jnaanavijnaana daayakam |
sarvapaapam shamam yaati dattaatreya namostute || 17 ||

idam stotram mahaddivyam dattapratyaksha kaarakam |
dattaatreya prasaadaccha naaradena prakeertitam ||18 ||

|| iti shree naarada puraane naarada virachita dattaatreya stotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *