Hanuman Chalisa in English

Hanuman Chalisa

|| Sree Hanuman Chalisa ||

Hanuman chalisa is believed to be one of the powerful mantra. It will make the mind strong and powerful. It is said that, Hanuman chalisa is a excellent remedy for the problems related to shani (Saturn). Chalisa means ‘forty chaupais’, which contains 40 verses. It is in the form of hymns or shlokas.  Read more on benefits of Hanuman chalisa.

|| Sree Hanuman Chalisa ||

shree guru charaNa saroja raja nijamana mukura sudhaari  |
baranou raghuvara vimala jasu jo daayaku phala chaari  ||
buddhiheena tanu jaanike sumirou pavana kumaara  |
bala buddhi vidyaa dehu mohi harahu kalesha bikaara ||
.
.
jaya hanumaana jnaana guNa saagara  |
jaya kapeesha tihuloka ujaagara   ||1||

raamadoota atulita bala dhaama     |
anjaneeputra-pavanasuta naama     ||2||

mahaaveera vikrama bajarangi      |
kumati nivaara sumati ke sangi    ||3||

kaanchana varaNa viraaja suvesha  |
kaanana kunDala kunchita kesha   ||4||

haatha vajra our dhvajaa viraajai   |
kaanthemoonja janevu saajai   ||5||

shankara suvana kesari nandana     |
teja prataapa mahaa jagavandana      ||6||

vidyaavaana guNi atichaatura         |
rama kaaja karive ko aatura          ||7||

prabhu charitra sunive ko rasiyaa  |
rama lakhana seeta mana basiya     ||8||

sookshma roopa dhari siyahi dikhaava  |
vikaTa roopa dhari lanka jaraava       ||9||

bheema roopa dhari asura samhaare       |
ramachandrajee ke kaaja savaare        ||10||

laaya sanjeevana lakhana jiyaaye         |
shreeraghuveera harashi uralaaye       ||11||

raghupati keenhi bahuta baDhaayi      |
tum mama priya bharata hi samabhaayi ||12||

sahasa vadana tumharo yasha gaavai     |
asa kahi shreepati kanTha lagaavai     ||13||

sanakaadika brahmaadi muneesa          |
naarada shaarada sahita aheesha         ||14|

yama kubera dikpaala jahaam te        |
kavi kovida kahi sake kahaam te      ||15||

tuma upakaara sugreevahi keenhaa        |
rama milaaya rajapada deenha           ||16||

tumharo mantra vibheeshaNa maanaa     |
lankeshvara bhayesaba jaga jaana     ||17||

yuga sahasra yojana para bhaanu       |
leelyo taahi madhura phala jaanu        ||18||

prabhu mudrika meli mukha maahi      |
jaladhi laanghi gaye acharaja naahi   ||19||

durgama kaaja jagata ke jete           |
sugama anugraha tumhare tete        ||20||

rama du aare tuma rakhavaare           |
hota na ajnaa binu paisaare          ||21||

saba sukha lahe tumhaari sharaNa     |
tuma rakshaka kaahooko Dara na         ||22||

aapana teja samhaaro apai              |
teeno loka haanka te kaampai            ||23||

bhootapishaacha nikaTa nahi avai     |
mahaaveera jabanaama sunaavai          ||24||

naasai roga harai saba peeDa          |
japatapa nirantara hanumata veera      ||25||

sankaTa te hanumana chuDaavai         |
manakrama vachana dhyaana jo laavai   ||26||

saba para rama tapasvi raaja           |
tinake kaja sakala tuma saaja          ||27||

our manoratha jo koyi laavai        |
soyi amita jeevana phala paavai      ||28||

chaaro yuga prataapa tumhaara           |
he para siddha jagata ujiyaara        ||29||

saadhu santa ke tuma rakhavaare        |
asura nikandana rama dulaare           ||30||

ashTasiddhi nava nidhi ke daata     |
asavara deena jaanaki maata             ||31||

rama rasayana tumhaare paasa           |
sadaa raho raghupati ke daasa        ||32||

tumhare bhajana rama ko paavai        |
janma janma ke dukha bisaraavai     ||33||

antakaala raghuvara pura jaayi          |
jahaanjanma hari bhakta kahaayi      ||34||

our devataa chitta na dharayi       |
hanumata seyi sarvasukha karayi      ||35||

sankaTa kaTai miTai saba peeDa        |
jo sumirai hanumata balaveera        ||36||

jai jai jai hanumana gosaayi         |
krupaa karahu gurudeva kee naayi           ||37||

jo shata vaara paaTha kara koyi         |
chooTahi bandi mahaasukha hoyi         ||38||

jo yaha paDai hanumana chaalisa       |
hoy siddhi saakhi goureesha          ||39||

tulaseedaasa sadaa hari chera               |
keejai natha hrudaya maha Dera      ||40||

dohaa

pavana tanaya sankaTa haraNa mangala moorti roopa |
raama lakhana seetaa sahita hrudaya basahu surabhoopa ||

     ||sampoorNam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *