Shani Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Shani Ashtottara Shatanamavali

|| శనైశ్చరష్టోత్తర శతనామావళి ||

.

ఓం శనైశ్చరాయ నమః  |  ఓం శాంతాయ నమః  |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం వరేణ్యాయ నమః  |  ఓం సర్వేశాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః  |   ఓం సురవంద్యాయ నమః  |
ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః || ౧౦ ||
ఓం సుందరాయ నమః  |  ఓం ఘనాయ నమః  |
ఓం ఘనరూపాయ నమః  |  ఓం ఘనాభరణధారిణే నమః  |
ఓం ఘనసారవిలేపాయ నమః  |  ఓం ఖద్యోతాయ నమః  |
ఓం మందాయ నమః  |  ఓం మందచేష్టాయ నమః  |
ఓం మహనీయగుణాత్మనే నమః | ఓం మర్త్యపావనపాదాయ నమః  || ౨౦ ||
ఓం మహేశాయ నమః  |  ఓం ఛాయాపుత్రాయ నమః  |
ఓం శర్వాయ నమః  |  ఓం శరతూణీరధారిణే నమః  |
ఓం చరస్థిరస్వభావాయ నమః | ఓం చంచలాయ నమః |
ఓం నీలవర్ణాయ నమః  |  ఓం నిత్యాయ నమః  |
ఓం నీలాంజననిభాయ నమః | ఓం నీలాంబరవిభూషణాయ నమః || ౩౦ ||
ఓం నిశ్చలాయ నమః  |  ఓం వేద్యాయ నమః  |
ఓం విధిరూపాయ నమః  |  ఓం విరోధాధారభూమయే నమః  |
ఓం వైరాస్పదస్వభావాయ నమః |  ఓం వజ్రదేహాయ నమః |
ఓం వైరాగ్యదాయ నమః |  ఓం వీరాయ నమః  |
ఓం వీతరోగభయాయ నమః  |  ఓం విపత్పరంపరేశాయ నమః  || ౪౦ ||
ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః  |  ఓం గృధ్రవాహనాయ నమః  |
ఓం గూఢాయ నమః  |  ఓం కూర్మాంగాయ నమః  |
ఓం కురూపిణే నమః  |  ఓం కుత్సితాయ నమః  |
ఓం గుణాఢ్యాయ నమః  |  ఓం గోచరాయ నమః  |
ఓం అవిద్యామూలనాశాయ నమః | ఓం విద్యావిద్యాస్వరూపిణే నమః || ౫౦ ||
ఓం ఆయుష్యకారణాయ నమః  |  ఓం ఆపదుద్ధర్త్రే నమః  |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః  |  ఓం వశినే నమః  |
ఓం వివిధాగమవేదినే నమః  |  ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః  |
ఓం వంద్యాయ నమః  |  ఓం విరూపాక్షాయ నమః  |
ఓం వరిష్ఠాయ నమః  |  ఓం గరిష్ఠాయ నమః  || ౬౦ ||
ఓం వజ్రాంకుశధరాయ నమః  |  ఓం వరదాయ నమః  |
ఓం అభయహస్తాయ నమః  |  ఓం వామనాయ నమః  |
ఓం జ్యేష్ఠాపత్నీసమేతాయ నమః  |  ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః  |
ఓం అమితభాషిణే నమః  |  ఓం కష్టౌఘనాశనాయ నమః  |
ఓం ఆర్యపుష్టిదాయ నమః  |  ఓం స్తుత్యాయ నమః  || ౭౦ ||
ఓం స్తోత్రగమ్యాయ నమః  |  ఓం భక్తివశ్యాయ నమః  |
ఓం భానవే నమః  |  ఓం భానుపుత్రాయ నమః  |
ఓం భవ్యాయ నమః  |  ఓం పావనాయ నమః  |
ఓం ధనుర్మండలసంస్థాయ నమః  |  ఓం ధనదాయ నమః  |
ఓం ధనుష్మతే నమః  |  ఓం తనుప్రకాశదేహాయ నమః  || ౮౦ ||
ఓం తామసాయ నమః  |  ఓం అశేషజనవంద్యాయ నమః  |
ఓం విశేషఫలదాయినే నమః  |  ఓం వశీకృతజనేశాయ నమః  |
ఓం పశూనాంపతయే నమః  |  ఓం ఖేచరాయ నమః  |
ఓం ఖగేశాయ నమః  |  ఓం ఘననీలాంబరాయ నమః  |
ఓం కాఠిణ్యమానసాయ నమః  | ఓం ఆర్యగుణస్తుత్యాయ నమః  || ౯౦ ||
ఓం నీలచ్ఛత్రాయ నమః  |  ఓం నిత్యాయ నమః  |
ఓం నిర్గుణాయ నమః  |  ఓం గుణాత్మనే నమః  |
ఓం నిరామయాయ నమః  |  ఓం నింద్యాయ నమః  |
ఓం వందనీయాయ నమః  |  ఓం ధీరాయ నమః  |
ఓం దివ్యదేహాయ నమః  |  ఓం దీనార్తిహరణాయ నమః  || ౧౦౦ ||
ఓం దైన్యనాశకరాయ నమః  |  ఓం ఆర్యజనగణ్యాయ నమః  |
ఓం క్రూరాయ నమః  |  ఓం క్రూరచేష్టాయ నమః  |
ఓం కామక్రోధధరాయ నమః | ఓం కళత్రపుత్రశత్రుత్వకారణాయ నమః |
ఓం పరిపోషితభక్తాయ నమః  |  ఓం వరభీతిహరాయ నమః  |
ఓం భక్తసంఘమనోభీష్టఫలదాయ నమః |
ఓం శ్రీమచ్ఛనైశ్చరాయ నమః  || ౧౧౦ ||

|| శనైశ్చరష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణమ్‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *