Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Hindi

Ganesha Shatanamavali

॥ श्री गणॆशाष्टॊत्तर शतनामावलि ॥

.

ॐ विनायकाय नमः  ।   ॐ विघ्नराजाय नमः  ।
ॐ गौरीपुत्राय नमः  ।   ॐ गणॆश्वराय नमः  ।
ॐ स्कंदाग्रजाय नमः  ।  ॐ अव्ययाय नमः  ।
ॐ पूताय नमः  ।   ॐ दक्षाध्यक्षाय नमः  ।
ॐ द्विजप्रियाय नमः  ।  ॐ अग्निगर्वच्छिदॆ नमः  ॥ १० ॥
ॐ इंद्रश्री प्रदाय नमः  ।  ॐ वाणीबलप्रदाय नमः  ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।  ॐ शर्वतनयाय नमः ।
ॐ शर्वप्रियाय नमः  ।   ॐ सर्वात्मकाय नमः  ।
ॐ सृष्टिकर्त्रॆ नमः  ।   ॐ दॆवानीकार्चिताय नमः  ।
ॐ शिवाय नमः  ।   ॐ शुद्धाय नमः  ॥ २० ॥
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः  ।  ॐ शांताय नमः  ।
ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः  ।   ॐ गजाननाय नमः  ।
ॐ द्वैमातुराय नमः  ।   ॐ मुनिस्तुत्याय नमः  ।
ॐ भक्तविघ्नविनाशकाय नमः  ।  ॐ ऎकदंताय नमः  ।
ॐ चतुर्बाहवॆ नमः  ।  ॐ शक्तिसंयुताय नमः  ॥ ३० ॥
ॐ चतुराय नमः  ।    ॐ लंबॊदराय नमः  ।
ॐ शूर्पकर्णाय नमः  ।   ॐ हॆरंबाय नमः  ।
ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः  ।   ॐ कालाय नमः  ।
ॐ ग्रहपतयॆ नमः  ।   ॐ कामिनॆ नमः  ।
ॐ सॊमसूर्याग्निलॊचनाय नमः । ॐ पाशांकुशधराय नमः ॥ ४० ॥
ॐ चंडाय नमः  ।   ॐ गुणातीताय नमः  ।
ॐ निरंजनाय नमः  ।   ॐ अकल्मशाय नमः  ।
ॐ स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः । ॐ बीजपूरकाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः  ।   ॐ गदिनॆ नमः  ।
ॐ वरदाय नमः  ।   ॐ शाश्वताय नमः  ॥ ५० ॥
ॐ कृतिनॆ नमः  ।   ॐ विद्वत्प्रियाय नमः  ।
ॐ वीतभयाय नमः  ।   ॐ चक्रिणॆ नमः  ।
ॐ इक्षुचापधृतॆ नमः  ।  ॐ अब्जॊत्पलकराय नमः  ।
ॐ श्रीदाय नमः  ।   ॐ श्रीहॆतवॆ नमः  ।
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः  ।  ॐ कुलाद्रिभृतॆ नमः  ॥ ६० ॥
ॐ जटिनॆ नमः  ।   ॐ चंद्रचूडाय नमः  ।
ॐ अमरॆश्वराय नमः  ।   ॐ नागयज्ञॊपवीतिनॆ नमः  ।
ॐ श्रीकंठाय नमः  ।   ॐ रामार्चितपदाय नमः  ।
ॐ व्रतिनॆ नमः  ।   ॐ स्थूलकंठाय नमः  ।
ॐ त्रयीकर्त्रॆ नमः  ।  ॐ सामघॊषप्रियाय नमः  ॥ ७० ॥
ॐ पुरुषॊत्तमाय नमः  ।  ॐ स्थूलतुंडाय नमः  ।
ॐ अग्रगण्याय नमः  ।  ॐ ग्रामण्यॆ नमः  ।
ॐ गणपाय नमः  ।  ॐ स्थिराय नमः  ।
ॐ वृद्धाय नमः  ।   ॐ सुभगाय नमः  ।
ॐ शूराय नमः  ।  ॐ वागीशाय नमः  ॥ ८० ॥
ॐ सिद्धिदाय नमः  ।   ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः  ।
ॐ कांताय नमः  ।   ॐ पापहारिणॆ नमः  ।
ॐ कृतागमाय नमः  ।   ॐ समाहिताय नमः  ।
ॐ वक्रतुंडाय नमः  ।   ॐ श्रीप्रदाय नमः  ।
ॐ स्ॐयाय नमः  ।   ॐ भक्तकांक्षितदाय नमः  ॥ ९० ॥
ॐ अच्युताय नमः  ।    ॐ कॆवलाय नमः  ।
ॐ सिद्धाय नमः  ।   ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः  ।
ॐ ज्ञानिनॆ नमः  ।   ॐ मायायुक्ताय नमः  ।
ॐ दांताय नमः  ।   ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः  ।
ॐ भयवर्जिताय नमः  ।   ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ व्यक्तमूर्तयॆ नमः  ।   ॐ अमूर्तकाय नमः  ।
ॐ पार्वतीशंकरॊत्संगखॆलनॊत्सवलालनाय नमः  ।
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः  ।
ॐ वरमूषकवाहनाय नमः  । ॐ हृष्टस्तुताय नमः  ।
ॐ प्रसन्नात्मनॆ नमः  ।  ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः  ।

॥ इती श्री गणॆशाष्टॊत्तर शतनामावलिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *