Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Vishnu shatanamavali

|| శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావలి ||

ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం కేశిశత్రవే నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం కంసారయే నమః |
ఓం ధేనుకారయే నమః |
ఓం శిశుపాలరిపవే నమః |
ఓం ప్రభువే నమః |
ఓం యశోదానందనాయ నమః |
ఓం శౌరయే నమః || ౧ ||

ఓం పుండరీకనిభేక్షణాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం జగత్కర్త్రే నమః |
ఓం జగత్ప్రియాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం బలిధ్వంసినే నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం అదితినందనాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః || ౨ ||

ఓం యదుకులశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం వసుప్రదాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం కైటభారయే నమః |
ఓం మల్లజితే నమః |
ఓం నరకాంతకాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః || ౩౦ ||

ఓం శ్రీపతయే నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం హృషికేశాయ నమః |
ఓం అఖిలార్తిఘ్నే నమః |
ఓం నృసింహాయ నమః |
ఓం దైత్యశత్రవే నమః |
ఓం మత్స్యదేవాయ నమః |
ఓం జగన్మయాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం భూమిధారిణే నమః |
ఓం మహాకూర్మాయ నమః |
ఓం వరాహాయ నమః |
ఓం పృథివీపతయే నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం పీతవాససే నమః |
ఓం చక్రపాణయే నమః |
ఓం గదాధరాయ నమః |
ఓం శంఖభృతే నమః |
ఓం పద్మపాణయే నమః || ౫౦ ||

ఓం నందకినే నమః |
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం మహాసత్వాయ నమః |
ఓం మహాబుద్ధయే నమః |
ఓం మహాభుజాయ నమః |
ఓం మహాతేజసే నమః |
ఓం మహాబాహుప్రియాయ నమః |
ఓం మహోత్సవాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః || ౬౦ ||

ఓం విష్వక్సేనాయ నమః |
ఓం శార్ఘిణే నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం తులసీవల్లభాయ నమః |
ఓం అపరాయ నమః |
ఓం పరేశాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం పరమక్లేశహారిణే నమః |
ఓం పరత్రసుఖదాయ నమః || ౭౦ ||

ఓం పరస్మై నమః |
ఓం హృదయస్థాయ నమః |
ఓం అంబరస్థాయ నమః |
ఓం అయాయ నమః |
ఓం మోహదాయ నమః |
ఓం మోహనాశనాయ నమః |
ఓం సమస్తపాతకధ్వంసినే నమః |
ఓం మహాబలబలాంతకాయ నమః |
ఓం రుక్మిణీరమణాయ నమః |
ఓం రుక్మిప్రతిజ్ఞాఖండనాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం మహతే నమః |
ఓం దామబద్ధాయ నమః |
ఓం క్లేశహారిణే నమః |
ఓం గోవర్ధనధరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం పూతనారయే నమః |
ఓం ముష్టికారయే నమః |
ఓం యమలార్జునభంజనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః |
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః || ౯౦ ||

ఓం వ్యోమపాదాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం ప్రణతార్తివినాశనాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం మహామాయాయ నమః |
ఓం యోగవిదే నమః |
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః |
ఓం శ్రీనిధయే నమః || ౧౦౦ ||

ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః |
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం యజ్ఞేశ్వరాయ నమః |
ఓం రావణారయే నమః |
ఓం ప్రలంబఘ్నాయ నమః |
ఓం అక్షయాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః || ౧౦౮ ||

|| ఇతీ శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామవలీ సంపూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *