Kubera Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

Kubera Ashtottara Shatanamavali

|| શ્રી કુબેર અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ ||

ૐ કુબેરાય નમઃ |
ૐ ધનદાય નમઃ |
ૐ શ્રીમદે નમઃ |
ૐ યક્ષેશાય નમઃ |
ૐ ગુહ્યકેશ્વરાય નમઃ |
ૐ નિધીશાય નમઃ |
ૐ શંકરસખાય નમઃ |
ૐ મહાલક્ષ્મીનિવાસભુવયે નમઃ |
ૐ મહાપદ્મનિધીશાય નમઃ |
ૐ પૂર્ણાય નમઃ || ૧૦ ||

ૐ પદ્મનિધીશ્વરાય નમઃ |
ૐ શંખાખ્ય નિધિનાથાય નમઃ |
ૐ મકરાખ્યનિધિપ્રિયાય નમઃ |
ૐ સુખછાપ નિધિનાયકાય નમઃ |
ૐ મુકુંદનિધિનાયકાય નમઃ |
ૐ કુંદાક્યનિધિનાથાય નમઃ |
ૐ નીલનિત્યાધિપાય નમઃ |
ૐ મહતે નમઃ |
ૐ વરનિત્યાધિપાય નમઃ |
ૐ પૂજ્યાય નમઃ || ૨૦ ||

ૐ લક્ષ્મીસામ્રાજ્યદાયકાય નમઃ |
ૐ ઇલપિલાપતયે નમઃ |
ૐ કોશાધીશાય નમઃ |
ૐ કુલોધીશાય નમઃ |
ૐ અશ્વરૂપાય નમઃ |
ૐ વિશ્વવંદ્યાય નમઃ |
ૐ વિશેષજ્ઞાનાય નમઃ |
ૐ વિશારદાય નમઃ |
ૐ નળકૂભરનાથાય નમઃ |
ૐ મણિગ્રીવપિત્રે નમઃ || ૩૦ ||

ૐ ગૂઢમંત્રાય નમઃ |
ૐ વૈશ્રવણાય નમઃ |
ૐ ચિત્રલેખામનપ્રિયાય નમઃ |
ૐ એકપિંકાય નમઃ |
ૐ અલકાધીશાય નમઃ |
ૐ પૌલસ્ત્યાય નમઃ |
ૐ નરવાહનાય નમઃ |
ૐ કૈલાસશૈલનિલયાય નમઃ |
ૐ રાજ્યદાય નમઃ |
ૐ રાવણાગ્રજાય નમઃ || ૪૦ ||

ૐ ચિત્રચૈત્રરથાય નમઃ |
ૐ ઉદ્યાનવિહારાય નમઃ |
ૐ સુકુતૂહલાય નમઃ |
ૐ મહોત્સહાય નમઃ |
ૐ મહાપ્રાજ્ઞાય નમઃ |
ૐ સદાપુષ્પકવાહનાય નમઃ |
ૐ સાર્વભ્ૐઆય નમઃ |
ૐ અંગનાથાય નમઃ |
ૐ સોમાય નમઃ |
ૐ સ્ૐયદિકેશ્વરાય નમઃ |
ૐ પુણ્યાત્મને નમઃ || ૫૦ ||

ૐ પુરૂહતશ્રીયૈ નમઃ |
ૐ સર્વપુણ્યજનેશ્વરાય નમઃ |
ૐ નિત્યકીર્તયે નમઃ |
ૐ લંકાપ્રાક્તન નાયકાય નમઃ |
ૐ યક્ષાય નમઃ |
ૐ પરમશાંતાત્મને નમઃ |
ૐ યક્ષરાજે નમઃ |
ૐ યક્ષિણિવિરુત્તાય નમઃ |
ૐ કિન્નરેશ્વરાય નમઃ |
ૐ કિંપુરુષનાથાય નમઃ || ૬૦ ||

ૐ ખડ્ગાયુધાય નમઃ |
ૐ વશિને નમઃ |
ૐ ઈશાનદક્ષપાર્શ્વસ્થાય નમઃ |
ૐ વાયુનામસમાશ્રયાય નમઃ |
ૐ ધર્મમાર્ગૈકનિરતાય નમઃ |
ૐ ધર્મસંમુખસંસ્થિતાય નમઃ |
ૐ નિત્યેશ્વરાય નમઃ |
ૐ ધનાધ્યક્ષાય નમઃ |
ૐ અષ્ટલક્ષ્મ્યાશ્રીતાલયાય નમઃ |
ૐ મનુષ્યધર્મણ્યે નમઃ || ૭૦ ||

ૐ સકૃતાય નમઃ |
ૐ કોશલક્ષ્મીસમાશ્રિતાય નમઃ |
ૐ ધનલક્ષ્મીનિત્યવાસાય નમઃ |
ૐ ધાન્યલક્ષ્મીનિવાસભુવયે નમઃ |
ૐ અશ્વલક્ષ્મીસદાવાસાય નમઃ |
ૐ ગજલક્ષ્મીસ્થિરાલયાય નમઃ |
ૐ રાજ્યલક્ષ્મીજન્મગેહાય નમઃ |
ૐ ધૈર્યલક્ષ્મીકૃપાશ્રયાય નમઃ |
ૐ અખંડૈશ્વર્યસંયુક્તાય નમઃ |
ૐ નિત્યાનંદાય નમઃ || ૮૦ ||

ૐ સુખાશ્રયાય નમઃ |
ૐ નિત્યતૃપ્તાય નમઃ |
ૐ નિધિવેત્રે નમઃ |
ૐ નિરાશાય નમઃ |
ૐ નિરુપદ્રવાય નમઃ |
ૐ નિત્યકામાય નમઃ |
ૐ નિરાકાંક્ષાય નમઃ |
ૐ નિરુપાધિકવાસભુવયે નમઃ |
ૐ શાંતાય નમઃ |
ૐ સર્વગુણોપેતાય નમઃ || ૯૦ ||

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ |
ૐ સર્વસમ્મતાય નમઃ |
ૐ સર્વાણિકરુણાપાત્રાય નમઃ |
ૐ સદાનંદ કૃપાલયાય નમઃ |
ૐ ગંધર્વકુલસંસેવ્યાય નમઃ |
ૐ સૌગંધિક કુસુમપ્રિયાય નમઃ |
ૐ સ્વર્ણનગરીવાસાય નમઃ |
ૐ નિધિપીઠસમાશ્રિતાય નમઃ |
ૐ મહામેરુદ્રાસ્તાયને નમઃ |
ૐ મહર્ષીગણસંસ્તુતાય નમઃ || ૧૦૦ ||

ૐ તુષ્ટાય નમઃ |
ૐ શૂર્પણકા જ્ય઼ેષ્ઠાય નમઃ |
ૐ શિવપૂજારથાય નમઃ |
ૐ અનઘાય નમઃ |
ૐ રાજયોગસમાયુક્તાય નમઃ |
ૐ રાજશેખરપૂજયે નમઃ |
ૐ રાજરાજાય નમઃ |
ૐ કુબેરાય નમઃ || ૧૦૮ ||

|| ઇતી શ્રી કુબેર અષ્ટોત્તર શતનામાવલિઃ સંપૂર્ણમ્‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: