Kubera Ashtottara Shatanamavali in Oriya

Kubera Ashtottara Shatanamavali

|| ଶ୍ରୀ କୁବେର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ||

ଓଂ କୁବେରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧନଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀମଦେ ନମଃ |
ଓଂ ୟକ୍ଷେଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗୁହ୍ୟକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିଧୀଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶଂକରସଖାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀନିଵାସଭୁଵୟେ ନମଃ |
ଓଂ ମହାପଦ୍ମନିଧୀଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମନିଧୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶଂଖାଖ୍ୟ ନିଧିନାଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମକରାଖ୍ୟନିଧିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁଖଛାପ ନିଧିନାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମୁକୁଂଦନିଧିନାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୁଂଦାକ୍ୟନିଧିନାଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନୀଲନିତ୍ୟାଧିପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହତେ ନମଃ |
ଓଂ ଵରନିତ୍ୟାଧିପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଇଲପିଲାପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ କୋଶାଧୀଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୁଲୋଧୀଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶେଷଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନଳକୂଭରନାଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମଣିଗ୍ରୀଵପିତ୍ରେ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ଗୂଢମଂତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵୈଶ୍ରଵଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚିତ୍ରଲେଖାମନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଏକପିଂକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଲକାଧୀଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୌଲସ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନରଵାହନାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୈଲାସଶୈଲନିଲୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜ୍ୟଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଵଣାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ଚିତ୍ରଚୈତ୍ରରଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଉଦ୍ୟାନଵିହାରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁକୁତୂହଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହୋତ୍ସହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସଦାପୁଷ୍ପକଵାହନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସାର୍ଵଭୌମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଂଗନାଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୋମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୌମ୍ୟଦିକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ପୁରୂହତଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵପୁଣ୍ୟଜନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଲଂକାପ୍ରାକ୍ତନ ନାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପରମଶାଂତାତ୍ମନେ ନମଃ |
ଓଂ ୟକ୍ଷରାଜେ ନମଃ |
ଓଂ ୟକ୍ଷିଣିଵିରୁତ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ କିନ୍ନରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ କିଂପୁରୁଷନାଥାୟ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ଖଡ୍ଗାୟୁଧାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵଶିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଈଶାନଦକ୍ଷପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵାୟୁନାମସମାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧର୍ମମାର୍ଗୈକନିରତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧର୍ମସଂମୁଖସଂସ୍ଥିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଶ୍ରୀତାଲୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମନୁଷ୍ୟଧର୍ମଣ୍ୟେ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ସକୃତାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୋଶଲକ୍ଷ୍ମୀସମାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀନିତ୍ୟଵାସାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀନିଵାସଭୁଵୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଶ୍ଵଲକ୍ଷ୍ମୀସଦାଵାସାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ଥିରାଲୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଜନ୍ମଗେହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧୈର୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀକୃପାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଖଂଡୈଶ୍ଵର୍ୟସଂୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦାୟ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ସୁଖାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିଧିଵେତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ନିରାଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟକାମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିରାକାଂକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିରୁପାଧିକଵାସଭୁଵୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଗୁଣୋପେତାୟ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵସମ୍ମତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵାଣିକରୁଣାପାତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସଦାନଂଦ କୃପାଲୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵକୁଲସଂସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୌଗଂଧିକ କୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଣନଗରୀଵାସାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିଧିପୀଠସମାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାମେରୁଦ୍ରାସ୍ତାୟନେ ନମଃ |
ଓଂ ମହର୍ଷୀଗଣସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ || ୧୦୦ ||

ଓଂ ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୂର୍ପଣକା ଜ୍ଯେଷ୍ଠାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶିଵପୂଜାରଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜୟୋଗସମାୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜଶେଖରପୂଜୟେ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜରାଜାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୁବେରାୟ ନମଃ || ୧୦୮ ||

|| ଇତୀ ଶ୍ରୀ କୁବେର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲିଃ ସଂପୂର୍ଣମ୍‌ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: