Category: Bengali

saraswati ashtottara shatanamavali 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| সরস্বতী শতনামাবলিঃ || ওং সরস্বত্য়ৈ নমঃ | ওং মহাভদ্রায়ৈ নমঃ | ওং মহামায়ায়ৈ নমঃ | ওং বরপ্রদায়ৈ নমঃ | ওং শ্রীপাদায়ৈ নমঃ | ওং পদ্মনিলয়ায়ৈ নমঃ | ওং পদ্মাক্ষ্য়ৈ নমঃ | ওং পদ্মবক্ত্রায়ৈ...

narasimha ashtottara shatanamavali 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী নরসিংহ অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং নারসিংহায় নমঃ | ওং মহাসিংহায় নমঃ | ওং দিব্য়সিংহায় নমঃ | ওং মহাবলায় নমঃ | ওং উগ্রসিংহায় নমঃ | ওং মহাদেবায় নমঃ | ওং স্তংভজায় নমঃ |...

Durga Ashtottara shatanamavali 0

Durga Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী দুর্গা অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং দুর্গায়ৈ নমঃ | ওং শিবায়ৈ নমঃ | ওং দুরিতঘ্ন্য়ৈ নমঃ | ওং দুরাসদায়ৈ নমঃ | ওং লক্ষ্ম্য়ৈ নমঃ | ওং লজ্জায়ৈ নমঃ | ওং মহাবিদ্য়ায়ৈ নমঃ |...

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী কুবের অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং কুবেরায় নমঃ | ওং ধনদায় নমঃ | ওং শ্রীমদে নমঃ | ওং য়ক্ষেশায় নমঃ | ওং গুহ্য়কেশ্বরায় নমঃ | ওং নিধীশায় নমঃ | ওং শংকরসখায় নমঃ |...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী কৃষ্ণ অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ | ওং কমলনাথায় নমঃ | ওং বাসুদেবায় নমঃ | ওং সনাতনায় নমঃ | ওং বসুদেবাত্মজায় নমঃ | ওং পুণ্য়ায় নমঃ | ওং লীলামানুষবিগ্রহায় নমঃ |...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং শ্রীরামায় নমঃ | ওং রামভদ্রায় নমঃ | ওং রামচংদ্রায় নমঃ | ওং শাশ্বতায় নমঃ | ওং রাজীবলোচনায় নমঃ | ওং শ্রীমতে নমঃ | ওং রাজেংদ্রায় নমঃ |...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী সুব্রহ্মণ্য় অষ্টোত্তর শতনামাবলি || ওং স্কংদায় নমঃ | ওং গুহায় নমঃ | ওং ষণ্মুখায় নমঃ | ওং ফালনেত্রসুতায় নমঃ | ওং প্রভবে নমঃ | ওং পিংগলায় নমঃ | ওং কৃত্তিকাসূনবে নমঃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী আংজনেয় অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং শ্রী আংজনেয়ায় নমঃ | ওং মহাবীরায় নমঃ | ওং হনুমতে নমঃ | ওং মারুতাত্মজায় নমঃ | ওং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায় নমঃ | ওং সীতাদেবিমুদ্রাপ্রদায়কায় নমঃ | ওং অশোকবনিকাচ্ছেত্রে নমঃ...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী দেবী অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং হ্রীংকার্য়ৈ নমঃ | ওং বাণ্য়ৈ নমঃ | ওং রুদ্রাণ্য়ৈ নমঃ | ওং রমায়ৈ নমঃ | ওং ওংকাররূপিণ্য়ৈ নমঃ | ওং গণান্য়ৈ নমঃ | ওং গানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ |...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Bengali

|| শ্রী মহালক্শ্মী অষ্টোত্তর শতনামাবলী || ওং প্রকৃত্য়ৈ নমঃ | ওং বিকৃত্রৈ নমঃ | ওং বিদ্য়ায়ৈ নমঃ | ওং সর্বভূতহিতপ্রদায়ৈ নমঃ | ওং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ | ওং বিভূত্য়ৈ নমঃ | ওং সুরভ্য়ৈ নমঃ |...