Category: English

Runamochaka mangala Stotra 0

Runamochana Mangala Stotram in English

Runamochana Mangala Stotram mangalo bhoomiputrashcha ruNahartaa dhanaprada: | sthiraasano mahaakaaya: sarvakarma virodhaka: || lohito lohitaakshashcha saamagaanaam krupaakara: | dharaatmaja: kujo bhoumo bhootido bhoominandana: || angaarako yamashchaiva sarvarogaapahaaraka: | vrushTe: kartaapahartaa cha sarvakaaryaphalaprada: || Etaani...

Suryashtakam 0

Sri Suryashtakam in English

Shri Suryaashtakam aadideva namastubhyam praseeda mama bhaaskara: divaakara namastubhyam prabhaakara namostute | saptaashva rathamaarooDham prachanDam kashyapaatmajam shvetapadmadharam devam tam suryam praNamaamyaham | lohitam rathamaarooDham sarvalokapitaamaham mahaapaapa haram devam tam suryam praNamaamyaham | traiguNyancha mahaashooram...

Venkateshvara stotra 0

Sri Venkateshwara Stotram In English

Shri Venkateshvara Stotram . kamalaakucha choochuka kunkumato niyataaruni taatula neelatano | kamalaayata lochana lokapate vijayee bhava venkatashailapate ||1|| sa chaturmukha shanmukha panchamukha pramaakhaakhila daivata moulimane | sharanaagata vatsala saaranidhe paripaalaya maam vrusha shailapate ||2||...

Astalakshmi Stotram 0

Ashta Lakshmi Stotram in English

. Shree Ashta Lakshmi Stotram . || Shree Adilakshmi || sumanasavandita sundari maadhavi, chandra sahodari hemamaye | munigaNavandita mokshapradaayini, manjulabhaashiNi vedanute || pankajavaasini devasupoojita, sadguNavarshiNi shaantiyute | jaya jaya he madhusoodanakaamini, aadilakshmi sadaa paalayamaam...

Shivastakam 0

Shivashtakam in English

. Shivashtakam prabhum praananaatham vibhum vishvanaatham jaganaathanaatham sadaanandabhaajaam bhavedbhavya bhooteshvaram bhootanaatham shivam shankaram shambhumeeshaana meede ||1|| gale rundamaalam tanou sarpajaalam mahaa kaalakaalam ganeshaadipaalam jataajoota bhangottarangairvishaalam shivam shankaram shambhumeeshaana meede ||2|| mudaamaakaram mandanam mandayantam mahaamandalam...

Ramashtakam 0

Shri Ramashtakam in English

. Shree Ramaashtakam . bhaje vishesha sundaran samasta paapakhabdanam | svabhakta chitta ranjanam sadaiva raamamadhvayam ||1|| jaTaakalaapashobhitam samasta paapanaashakam | svabhaktabheeti bhanjanam bhajeha raamamadvayam ||2|| nijasvaroopabodhakam krupaakaram bhavaapaham | samam shivam niranjanam bhajeha raamamadvayam...

MarutI Beeja Mantra Stotram 0

MarutI Beeja Mantra Stotram in English

. Shree Maruti  Beejamantra Stotram . Om namo bhagavate vichitraveera hanumate pralayam kalanala prabhaaprajvalanaaya | prataapa vajradehaaya | anjaneegarbha sambhootaaya prakata vikrama neeradaityadaanava yaksharakshogana grahabandhanaaya | bhootagrahabandhanaaya | pretagrahabandhanaaya | pishaacha grahabandhanaaya | shaakinee...

Panchamukhi hanuman mantra 0

Shree Panchamukhi Hanuman Mantra in English

. Shree Panchamukhi Hanuman Mantra . Om namo bhagavate panchanadanaaya mahaabheema paraakramaaya sakala shatru samhaaraNaaya svaahaa | Om namo bhagavate panchavadanaaya mahaabala prachanDaaya sakala brahmAnDa naashakaaya sakalabhUta-preta-pishaacha-shaakinee-Daakinee-yakshiNee pootanaa mahaamaari sakala vighna nivaaraNaaya svaahaa ||...

Hanuman Pancharatna Stotram 0

Hanumaan Pancharatna Stotram in English

Shree Hanumaan Pancharatna Stotram veetaakhila vishayeccham jaataanandaashrupulaka matyaccham | seetaapati dootaadyam vaataatmajamadya bhaavaye hrudyam ||1|| taruNaaruNa mukhakamalam karuNaarasapoora pooritaapaangam sanjeevanamaashaase manjulamahimaanamajjanaabhaagyam ||2|| shambara vairisharaatigam ambujadala vipula lochanodaaram | kambugala maniladishtam bimbojvalitoshtamekabaalam ||3|| dooreekruta seetaarti:...

Vishvanathastakam 0

Vishwanathashtakam in English

VishwanaathaashTakam gangaataranga ramaNeeyajaTaakalaapam gouree nirantara vibhooshitavaamabhaagam naaraayaNa priyamananga madaapahaaram vaaraaNasi purapatim bhaja vishwanaatham  ||1|| vaachaamagochara maneka guNasvaroopam vaageesha vishNusurasevita paadapeeTham vaamena vigrahavareNa kaLatravantam vaaraaNasi purapatim bhaja vishwanaatham  ||2|| bhootaadhipam bhujaga bhooshaNa bhooshitaangam vyaaghraajinaambara dharam...