Category: Gujarati

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી કુબેર અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ કુબેરાય નમઃ | ૐ ધનદાય નમઃ | ૐ શ્રીમદે નમઃ | ૐ યક્ષેશાય નમઃ | ૐ ગુહ્યકેશ્વરાય નમઃ | ૐ નિધીશાય નમઃ | ૐ શંકરસખાય નમઃ |...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ | ૐ કમલનાથાય નમઃ | ૐ વાસુદેવાય નમઃ | ૐ સનાતનાય નમઃ | ૐ વસુદેવાત્મજાય નમઃ | ૐ પુણ્યાય નમઃ | ૐ લીલામાનુષવિગ્રહાય નમઃ |...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી રામ અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ શ્રીરામાય નમઃ | ૐ રામભદ્રાય નમઃ | ૐ રામચંદ્રાય નમઃ | ૐ શાશ્વતાય નમઃ | ૐ રાજીવલોચનાય નમઃ | ૐ શ્રીમતે નમઃ | ૐ રાજેંદ્રાય નમઃ |...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી સુબ્રહ્મણ્ય અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ સ્કંદાય નમઃ | ૐ ગુહાય નમઃ | ૐ ષણ્મુખાય નમઃ | ૐ ફાલનેત્રસુતાય નમઃ | ૐ પ્રભવે નમઃ | ૐ પિંગલાય નમઃ | ૐ કૃત્તિકાસૂનવે નમઃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી આંજનેય અષ્ટોત્તર શતનામાવલી || ૐ શ્રી આંજનેયાય નમઃ | ૐ મહાવીરાય નમઃ | ૐ હનુમતે નમઃ | ૐ મારુતાત્મજાય નમઃ | ૐ તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાય નમઃ | ૐ સીતાદેવિમુદ્રાપ્રદાયકાય નમઃ | ૐ અશોકવનિકાચ્છેત્રે નમઃ...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી દેવી અષ્ટોત્તર શતનામાવલી || ૐ હ્રીંકાર્યૈ નમઃ | ૐ વાણ્યૈ નમઃ | ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ | ૐ રમાયૈ નમઃ | ૐ ૐકારરૂપિણ્યૈ નમઃ | ૐ ગણાન્યૈ નમઃ | ૐ ગાનપ્રિયાયૈ નમઃ |...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી મહાલક્શ્મી અષ્ટોત્તર શતનામાવલી || ૐ પ્રકૃત્યૈ નમઃ | ૐ વિકૃત્રૈ નમઃ | ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ | ૐ સર્વભૂતહિતપ્રદાયૈ નમઃ | ૐ શ્રદ્ધાયૈ નમઃ | ૐ વિભૂત્યૈ નમઃ | ૐ સુરભ્યૈ નમઃ |...

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી વિષ્ણુ અષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ કૃષ્ણાય નમઃ | ૐ કેશવાય નમઃ | ૐ કેશિશત્રવે નમઃ | ૐ સનાતનાય નમઃ | ૐ કંસારયે નમઃ | ૐ ધેનુકારયે નમઃ | ૐ શિશુપાલરિપવે નમઃ |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી શિવાષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ શિવાય નમઃ | ૐ મહેશ્વરાય નમઃ | ૐ શંભવે નમઃ | ૐ પિનાકિને નમઃ | ૐ શશિશેખરાય નમઃ | ૐ વામદેવાય નમઃ | ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ | ૐ...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી ગણેશાષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || . ૐ વિનાયકાય નમઃ  |   ૐ વિઘ્નરાજાય નમઃ  | ૐ ગૌરીપુત્રાય નમઃ  |   ૐ ગણેશ્વરાય નમઃ  | ૐ સ્કંદાગ્રજાય નમઃ  |  ૐ અવ્યયાય નમઃ  | ૐ પૂતાય નમઃ  |  ...