Category: Gujarati

Ketu Ashtottara Shatanamavali 0

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| કેતુ આષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || . ૐ કેતવે નમઃ  |   ૐ સ્થૂલશિરસે નમઃ  | ૐ શિરોમાત્રાય નમઃ  |   ૐ ધ્વજાકૃતયે નમઃ  | ૐ નવગ્રહયુતાય નમઃ | ૐ સિંહિકાસુરીગર્ભસંભવાય નમઃ | ૐ મહાભીતિહરાય નમઃ  | ...

Rahu Ashtottara Shatanamavali 0

Rahu Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| રાહુ અષ્ટોત્તર નામાવલિ || . ૐ રાહવે નમઃ  |    ૐ સિંહિકેયાય નમઃ  | ૐ વિધંતુદાય નમઃ  |   ૐ સુરશત્રવે નમઃ  | ૐ તમસે નમઃ  |  ૐ ફણિને નમઃ  | ૐ ગાર્ગ્યાનયાય નમઃ  |  ...

Shani Ashtottara Shatanamavali 0

Shani Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શનૈશ્ચરષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || . ૐ શનૈશ્ચરાય નમઃ  |  ૐ શાંતાય નમઃ  | ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિને નમઃ | ૐ શરણ્યાય નમઃ | ૐ વરેણ્યાય નમઃ  |  ૐ સર્વેશાય નમઃ | ૐ સ્ૐયાય નમઃ  |   ૐ...

Shukra Ashtottara Shatanamavali 0

Shukra Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શુક્રાષ્ટોત્તર શતનામાવલિ  || . ૐ શુક્રાય નમઃ  |  ૐ શુચયે નમઃ  | ૐ શુભગુણાય નમઃ  |  ૐ શુભદાય નમઃ  | ૐ શુભલક્ષણાય નમઃ  |  ૐ શોભનાક્ષાય નમઃ  | ૐ શુભ્રવાહાય નમઃ  |  ૐ...

Guru Ashtottara Shatanamavali 0

Guru Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| બૃહસ્પત્યાષ્ટોત્તર શતનામાવલિ || ૐ ગુરવે નમઃ  |  ૐ ગુણાકરાય નમઃ  | ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ  |  ૐ ગોચરાય નમઃ  | ૐ ગોપતિપ્રિયાય નમઃ  |  ૐ ગુણિને નમઃ  | ૐ ગુણવંતાંશ્રેષ્ઠાય નમઃ | ૐ ગુરૂનાં...

Budha Ashtottara Shatanamavali 0

Budha Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| બુધાષ્ટોત્તર શતનામાવળિ || . ૐ બુધાય નમઃ  |  ૐ બુધાર્ચિતાય નમઃ  | ૐ સ્ૐયાય નમઃ  |  ૐ સ્ૐયચિત્તાય નમઃ  | ૐ શુભપ્રદાય નમઃ  |  ૐ દૃઢવ્રતાય નમઃ  | ૐ દૃઢફલાય નમઃ | ૐ...

Angaraka Ashtottara Shatanamavali 0

Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| અંગારક ગ્રહાષ્ટોત્તર શતનામાવળિ || . ૐ મહીસુતાય નમઃ |  ૐ મહાભાગાય નમઃ | ૐ મંગળાય નમઃ |  ૐ મંગળપ્રદાય નમઃ | ૐ મહાવીરાય નમઃ | ૐ મહાશૂરાય નમઃ | ૐ મહાબલપરાક્રમાય નમઃ |...

Chandra Ashtottara Shatanamavali 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી ચંદ્રાષ્ટોત્તર શતનામાવલિઃ || . ૐ શ્રીમતે નમઃ |  ૐ શશિધરાય નમઃ | ૐ ચંદ્રાય નમઃ | ૐ તારાધીશાય નમઃ | ૐ નિશાકરાય નમઃ |  ૐ સુધાનિધયે નમઃ | ૐ સદારાધ્યાય નમઃ | ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| શ્રી સૂર્યાષ્ટોત્તર શતનામાવલિઃ  || . ધ્યેયઃસ્સદા સવિતૃમંડલ મધ્યવર્થી | નારાયણ સરસિજાસન સન્નિવિષ્ઠાઃ | કેયૂરવાન્‌ મકરકુંડલવાન્‌ કિરીટિ | હારિ હિરણ્મય વપુધૃત શંખચક્રા || ૐ અરુણાય નમઃ  |  ૐ શરણ્યાય નમઃ  | ૐ કરુણારસસિંધવે નમઃ ...

Krishnashtakam 0

Krishna Ashtakam in Gujarati

|| કૃષ્ણ અષ્ટકમ્‌ || . || હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે || વસુદેવ સુતં દેવં કંસ ચાણૂર મર્દનમ્‌ | દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્‌ || ૧ || અતસી પુષ્પ સંકાશં હાર...