Category: Hindi

saraswati ashtottara shatanamavali 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ सरस्वती शतनामावलिः ॥ ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ महाभद्रायै नमः । ॐ महामायायै नमः । ॐ वरप्रदायै नमः । ॐ श्रीपादायै नमः । ॐ पद्मनिलयायै नमः । ॐ पद्माक्ष्यै नमः । ॐ पद्मवक्त्रायै...

narasimha ashtottara shatanamavali 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री नरसिंह अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ नारसिंहाय नमः । ॐ महासिंहाय नमः । ॐ दिव्यसिंहाय नमः । ॐ महाबलाय नमः । ॐ उग्रसिंहाय नमः । ॐ महादॆवाय नमः । ॐ स्तंभजाय नमः ।...

Durga Ashtottara shatanamavali 0

Durga Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री दुर्गा अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ दुर्गायै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ दुरितघ्न्यै नमः । ॐ दुरासदायै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ लज्जायै नमः । ॐ महाविद्यायै नमः ।...

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री कुबॆर अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ कुबॆराय नमः । ॐ धनदाय नमः । ॐ श्रीमदॆ नमः । ॐ यक्षॆशाय नमः । ॐ गुह्यकॆश्वराय नमः । ॐ निधीशाय नमः । ॐ शंकरसखाय नमः ।...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री कृष्ण अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ श्रीकृष्णाय नमः । ॐ कमलनाथाय नमः । ॐ वासुदॆवाय नमः । ॐ सनातनाय नमः । ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः । ॐ पुण्याय नमः । ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री राम अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ श्रीरामाय नमः । ॐ रामभद्राय नमः । ॐ रामचंद्राय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ राजीवलॊचनाय नमः । ॐ श्रीमतॆ नमः । ॐ राजॆंद्राय नमः ।...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री सुब्रह्मण्य अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ स्कंदाय नमः । ॐ गुहाय नमः । ॐ षण्मुखाय नमः । ॐ फालनॆत्रसुताय नमः । ॐ प्रभवॆ नमः । ॐ पिंगलाय नमः । ॐ कृत्तिकासूनवॆ नमः ।...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री आंजनॆय अष्टॊत्तर शतनामावली ॥ ॐ श्री आंजनॆयाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ हनुमतॆ नमः । ॐ मारुतात्मजाय नमः । ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः । ॐ सीतादॆविमुद्राप्रदायकाय नमः । ॐ अशॊकवनिकाच्छॆत्रॆ नमः...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री दॆवी अष्टॊत्तर शतनामावली ॥ ॐ ह्रींकार्यै नमः । ॐ वाण्यै नमः । ॐ रुद्राण्यै नमः । ॐ रमायै नमः । ॐ ॐकाररूपिण्यै नमः । ॐ गणान्यै नमः । ॐ गानप्रियायै नमः ।...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री महालक्श्मी अष्टॊत्तर शतनामावली ॥ ॐ प्रकृत्यै नमः । ॐ विकृत्रै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः । ॐ श्रद्धायै नमः । ॐ विभूत्यै नमः । ॐ सुरभ्यै नमः ।...