Category: Hindi

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री विष्णु अष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ कृष्णाय नमः । ॐ कॆशवाय नमः । ॐ कॆशिशत्रवॆ नमः । ॐ सनातनाय नमः । ॐ कंसारयॆ नमः । ॐ धॆनुकारयॆ नमः । ॐ शिशुपालरिपवॆ नमः ।...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री शिवाष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ ॐ शिवाय नमः । ॐ महॆश्वराय नमः । ॐ शंभवॆ नमः । ॐ पिनाकिनॆ नमः । ॐ शशिशॆखराय नमः । ॐ वामदॆवाय नमः । ॐ विरूपाक्षाय नमः । ॐ...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री गणॆशाष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ . ॐ विनायकाय नमः  ।   ॐ विघ्नराजाय नमः  । ॐ गौरीपुत्राय नमः  ।   ॐ गणॆश्वराय नमः  । ॐ स्कंदाग्रजाय नमः  ।  ॐ अव्ययाय नमः  । ॐ पूताय नमः  ।  ...

Ketu Ashtottara Shatanamavali 0

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ कॆतु आष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ . ॐ कॆतवॆ नमः  ।   ॐ स्थूलशिरसॆ नमः  । ॐ शिरॊमात्राय नमः  ।   ॐ ध्वजाकृतयॆ नमः  । ॐ नवग्रहयुताय नमः । ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः । ॐ महाभीतिहराय नमः  । ...

Rahu Ashtottara Shatanamavali 0

Rahu Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ राहु अष्टॊत्तर नामावलि ॥ . ॐ राहवॆ नमः  ।    ॐ सिंहिकॆयाय नमः  । ॐ विधंतुदाय नमः  ।   ॐ सुरशत्रवॆ नमः  । ॐ तमसॆ नमः  ।  ॐ फणिनॆ नमः  । ॐ गार्ग्यानयाय नमः  ।  ...

Shani Ashtottara Shatanamavali 0

Shani Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ शनैश्चरष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ . ॐ शनैश्चराय नमः  ।  ॐ शांताय नमः  । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ वरॆण्याय नमः  ।  ॐ सर्वॆशाय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः  ।   ॐ...

Shukra Ashtottara Shatanamavali 0

Shukra Ashtottara Shatanamavali in Hindi

  ॥ शुक्राष्टॊत्तर शतनामावलि  ॥ . ॐ शुक्राय नमः  ।  ॐ शुचयॆ नमः  । ॐ शुभगुणाय नमः  ।  ॐ शुभदाय नमः  । ॐ शुभलक्षणाय नमः  ।  ॐ शॊभनाक्षाय नमः  । ॐ शुभ्रवाहाय नमः  । ...

Guru Ashtottara Shatanamavali 0

Guru Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ बृहस्पत्याष्टॊत्तर शतनामावलि ॥ . ॐ गुरवॆ नमः  ।  ॐ गुणाकराय नमः  । ॐ गॊप्त्रॆ नमः  ।  ॐ गॊचराय नमः  । ॐ गॊपतिप्रियाय नमः  ।  ॐ गुणिनॆ नमः  । ॐ गुणवंतांश्रॆष्ठाय नमः । ॐ...

Budha Ashtottara Shatanamavali 0

Budha Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ बुधाष्टॊत्तर शतनामावळि ॥ . ॐ बुधाय नमः  ।  ॐ बुधार्चिताय नमः  । ॐ स्ॐयाय नमः  ।  ॐ स्ॐयचित्ताय नमः  । ॐ शुभप्रदाय नमः  ।  ॐ दृढव्रताय नमः  । ॐ दृढफलाय नमः । ॐ...

Angaraka Ashtottara Shatanamavali 0

Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ अंगारक ग्रहाष्टॊत्तर शतनामावळि ॥ . ॐ महीसुताय नमः ।  ॐ महाभागाय नमः । ॐ मंगळाय नमः ।  ॐ मंगळप्रदाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ महाशूराय नमः । ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।...