Category: Hindi

Chandra Ashtottara Shatanamavali 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री चंद्राष्टॊत्तर शतनामावलिः ॥ . ॐ श्रीमतॆ नमः ।  ॐ शशिधराय नमः । ॐ चंद्राय नमः । ॐ ताराधीशाय नमः । ॐ निशाकराय नमः ।  ॐ सुधानिधयॆ नमः । ॐ सदाराध्याय नमः । ...

Surya Astottara shatanamavali 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ श्री सूर्याष्टॊत्तर शतनामावलिः  ॥ . ध्यॆयःस्सदा सवितृमंडल मध्यवर्थी । नारायण सरसिजासन सन्निविष्ठाः । कॆयूरवान्‌ मकरकुंडलवान्‌ किरीटि । हारि हिरण्मय वपुधृत शंखचक्रा ॥ ॐ अरुणाय नमः  ।  ॐ शरण्याय नमः  । ॐ करुणारससिंधवॆ नमः ...

Krishnashtakam 0

Krishna Ashtakam in Hindi

॥ कृष्ण अष्टकम्‌ ॥ . ॥ हरॆ कृष्ण हरॆ कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरॆ हरॆ ॥ वसुदॆव सुतं दॆवं कंस चाणूर मर्दनम्‌ । दॆवकी परमानंदं कृष्णं वंदॆ जगद्गुरुम्‌ ॥ १ ॥ अतसी पुष्प संकाशं हार...

Madhurastakam 0

Madhurashtakam in Hindi

॥ मधुराष्टकम्‌ ॥ . अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतॆरखिलं मधुरम्‌ ॥ १ ॥ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ । चलितं मधुरं भ्रमितं ...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Hindi

॥ वेंकटॆश्वर सुप्रभातम्‌  ॥ कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासंध्या प्रवर्ततॆ । उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्‌ ॥ १ ॥ उत्तिष्ठॊत्तिष्ठ गॊविंद उत्तिष्ठ गरुढद्वज । उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलॊक्यं मंगळं कुरु ॥ २ ॥ मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारॆः वक्षॊविहारिणि...

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ गणॆश अष्टॊत्तर शत नामावळि  ॥ . ॐ गजाननाय नमः  ।  ॐ गणाध्यक्षाय नमः  । ॐ विघ्नराजाय नमः   ।  ॐ विनायकाय नमः   । ॐ द्वैमातुराय नमः   ।  ॐ द्विमुखाय नमः   । ॐ प्रमुखाय नमः  ...

Ganesha Ashtottara Shatanama 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi

॥ गणॆश अष्टॊत्तर शत नाम स्तॊत्रम्‌  ॥ . । ॐ गणॆशायनमः । विनायकॊ विघ्नराजॊ गौरीपुत्रॊ गणॆश्वरः । स्कंदाग्रजॊव्ययः पूतॊ दक्षॊध्यक्षॊ द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्भच्चिदिंद्र श्रीप्रदॊ वाणीप्रदॊव्ययः । सर्वसिद्धिप्रदश्यर्वतनयः शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः...

Ganesha Mangalashtakam 0

Ganesha Mangalashtakam – Hindi

॥ गणॆश मंगलाष्टकम्‌ ॥ ॐ गणॆशायनमः गजाननाय गांगॆय सहजाय सदात्मनॆ । गौरीप्रिय तनूजाय गणॆशायास्तु मंगळम्‌ ॥ १ ॥ नागयज्ञॊपवीताय नतविघ्नविनाशिनॆ । नंद्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मंगळम्‌ ॥ २ ॥ इभवक्त्राय चॆंद्रादि वंदिताय चिदात्मनॆ । ईशानप्रॆमपात्राय...

Ganesha kavacham 0

Ganesha Kavacham – Hindi

|| गणॆश कवचम्‌ || . ॥ गौरी उवाच ॥ ऎषॊति चपलॊ दैत्यान्‌ बाल्यॆपि नाशयत्यहॊ । अग्रॆ किं कर्म कर्तॆति न जानॆ मुनिसत्तम ॥ दैत्या नानाविधा दुष्टाः स्साधु दॆवद्रुमः खलाः । अतॊस्य कंठॆ किंचित्त्वं रक्षां...

Bhavani Ashtakam 0

Bhavani Ashtakam in Hindi

॥ भवानि अष्टकम्‌ ॥ . न तातॊ न माता न बंधुर्‍ न दाता न पुत्रॊ न पुत्री न भृत्यॊ न भर्ता । न जाया न विद्या न वृत्तिर्‌ ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमॆका भवानि  ॥...