Category: Tamil

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஸரஸ்வதீ ஶதனாமாவலிஃ || ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ | ஓம் மஹாபத்ராயை னமஃ | ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ | ஓம் வரப்ரதாயை னமஃ | ஓம் ஶ்ரீபாதாயை னமஃ | ஓம் பத்மனிலயாயை னமஃ | ஓம் பத்மாக்ஷ்யை னமஃ | ஓம் பத்மவக்த்ராயை...

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் னாரஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் மஹாஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் திவ்யஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் மஹாபலாய னமஃ | ஓம் உக்ரஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் மஹாதேவாய னமஃ | ஓம் ஸ்தம்பஜாய னமஃ |...

Durga Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Durga Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் துர்காயை னமஃ | ஓம் ஶிவாயை னமஃ | ஓம் துரிதக்ன்யை னமஃ | ஓம் துராஸதாயை னமஃ | ஓம் லக்ஷ்ம்யை னமஃ | ஓம் லஜ்ஜாயை னமஃ | ஓம் மஹாவித்யாயை னமஃ |...

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Tamil 2

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ குபேர அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி || ஓம் குபேராய னமஃ | ஓம் தனதாய னமஃ | ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ | ஓம் யக்ஷேஶாய னமஃ | ஓம் குஹ்யகேஶ்வராய னமஃ | ஓம் னிதீஶாய னமஃ | ஓம் ஶம்கரஸகாய னமஃ |...

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ க்றுஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் ஶ்ரீக்றுஷ்ணாய னமஃ | ஓம் கமலனாதாய னமஃ | ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ | ஓம் ஸனாதனாய னமஃ | ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய னமஃ | ஓம் புண்யாய னமஃ | ஓம் லீலாமானுஷவிக்ரஹாய னமஃ |...

Rama Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் ஶ்ரீராமாய னமஃ | ஓம் ராமபத்ராய னமஃ | ஓம் ராமசம்த்ராய னமஃ | ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ | ஓம் ராஜீவலோசனாய னமஃ | ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ | ஓம் ராஜேம்த்ராய னமஃ |...

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் ஸ்கம்தாய னமஃ | ஓம் குஹாய னமஃ | ஓம் ஷண்முகாய னமஃ | ஓம் பாலனேத்ரஸுதாய னமஃ | ஓம் ப்ரபவே னமஃ | ஓம் பிம்கலாய னமஃ | ஓம் க்றுத்திகாஸூனவே னமஃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஆம்ஜனேய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ | ஓம் மஹாவீராய னமஃ | ஓம் ஹனுமதே னமஃ | ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ | ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ | ஓம் ஸீதாதேவிமுத்ராப்ரதாயகாய னமஃ | ஓம் அஶோகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ...

Devi Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ தேவீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ஹ்ரீம்கார்யை னமஃ | ஓம் வாண்யை னமஃ | ஓம் ருத்ராண்யை னமஃ | ஓம் ரமாயை னமஃ | ஓம் ஓம்காரரூபிண்யை னமஃ | ஓம் கணான்யை னமஃ | ஓம் கானப்ரியாயை னமஃ |...

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Tamil 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ மஹாலக்ஶ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ப்ரக்றுத்யை னமஃ | ஓம் விக்றுத்ரை னமஃ | ஓம் வித்யாயை னமஃ | ஓம் ஸர்வபூதஹிதப்ரதாயை னமஃ | ஓம் ஶ்ரத்தாயை னமஃ | ஓம் விபூத்யை னமஃ | ஓம் ஸுரப்யை னமஃ |...