Category: Tamil

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ குபேர அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி || ஓம் குபேராய னமஃ | ஓம் தனதாய னமஃ | ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ | ஓம் யக்ஷேஶாய னமஃ | ஓம் குஹ்யகேஶ்வராய னமஃ | ஓம் னிதீஶாய னமஃ | ஓம் ஶம்கரஸகாய னமஃ |...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ க்றுஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் ஶ்ரீக்றுஷ்ணாய னமஃ | ஓம் கமலனாதாய னமஃ | ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ | ஓம் ஸனாதனாய னமஃ | ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய னமஃ | ஓம் புண்யாய னமஃ | ஓம் லீலாமானுஷவிக்ரஹாய னமஃ |...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் ஶ்ரீராமாய னமஃ | ஓம் ராமபத்ராய னமஃ | ஓம் ராமசம்த்ராய னமஃ | ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ | ஓம் ராஜீவலோசனாய னமஃ | ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ | ஓம் ராஜேம்த்ராய னமஃ |...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் ஸ்கம்தாய னமஃ | ஓம் குஹாய னமஃ | ஓம் ஷண்முகாய னமஃ | ஓம் பாலனேத்ரஸுதாய னமஃ | ஓம் ப்ரபவே னமஃ | ஓம் பிம்கலாய னமஃ | ஓம் க்றுத்திகாஸூனவே னமஃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஆம்ஜனேய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ | ஓம் மஹாவீராய னமஃ | ஓம் ஹனுமதே னமஃ | ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ | ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ | ஓம் ஸீதாதேவிமுத்ராப்ரதாயகாய னமஃ | ஓம் அஶோகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ தேவீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ஹ்ரீம்கார்யை னமஃ | ஓம் வாண்யை னமஃ | ஓம் ருத்ராண்யை னமஃ | ஓம் ரமாயை னமஃ | ஓம் ஓம்காரரூபிண்யை னமஃ | ஓம் கணான்யை னமஃ | ஓம் கானப்ரியாயை னமஃ |...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ மஹாலக்ஶ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ப்ரக்றுத்யை னமஃ | ஓம் விக்றுத்ரை னமஃ | ஓம் வித்யாயை னமஃ | ஓம் ஸர்வபூதஹிதப்ரதாயை னமஃ | ஓம் ஶ்ரத்தாயை னமஃ | ஓம் விபூத்யை னமஃ | ஓம் ஸுரப்யை னமஃ |...

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ | ஓம் கேஶவாய னமஃ | ஓம் கேஶிஶத்ரவே னமஃ | ஓம் ஸனாதனாய னமஃ | ஓம் கம்ஸாரயே னமஃ | ஓம் தேனுகாரயே னமஃ | ஓம் ஶிஶுபாலரிபவே னமஃ |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி || ஓம் ஶிவாய னமஃ | ஓம் மஹேஶ்வராய னமஃ | ஓம் ஶம்பவே னமஃ | ஓம் பினாகினே னமஃ | ஓம் ஶஶிஶேகராய னமஃ | ஓம் வாமதேவாய னமஃ | ஓம் விரூபாக்ஷாய னமஃ | ஓம்...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ கணேஶாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி || . ஓம் வினாயகாய னமஃ  |   ஓம் விக்னராஜாய னமஃ  | ஓம் கௌரீபுத்ராய னமஃ  |   ஓம் கணேஶ்வராய னமஃ  | ஓம் ஸ்கம்தாக்ரஜாய னமஃ  |  ஓம் அவ்யயாய னமஃ  | ஓம் பூதாய னமஃ  |  ...