Category: Telugu

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావలి || ఓం కృష్ణాయ నమః | ఓం కేశవాయ నమః | ఓం కేశిశత్రవే నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం కంసారయే నమః | ఓం ధేనుకారయే నమః | ఓం శిశుపాలరిపవే నమః |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Telugu

  || శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి || ఓం శివాయ నమః | ఓం మహేశ్వరాయ నమః | ఓం శంభవే నమః | ఓం పినాకినే నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ఓం వామదేవాయ నమః | ఓం విరూపాక్షాయ నమః |...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శ్రీ గణేశాష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం వినాయకాయ నమః  |   ఓం విఘ్నరాజాయ నమః  | ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః  |   ఓం గణేశ్వరాయ నమః  | ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః  |  ఓం అవ్యయాయ నమః  | ఓం పూతాయ నమః  |  ...

Ketu Ashtottara Shatanamavali 0

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| కేతు ఆష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం కేతవే నమః  |   ఓం స్థూలశిరసే నమః  | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః  |   ఓం ధ్వజాకృతయే నమః  | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతిహరాయ నమః  | ...

Rahu Ashtottara Shatanamavali 0

Rahu Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| రాహు అష్టోత్తర నామావళి || . ఓం రాహవే నమః  |    ఓం సింహికేయాయ నమః  | ఓం విధంతుదాయ నమః  |   ఓం సురశత్రవే నమః  | ఓం తమసే నమః  |  ఓం ఫణినే నమః  | ఓం గార్గ్యానయాయ నమః  |  ...

Shani Ashtottara Shatanamavali 0

Shani Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శనైశ్చరష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం శనైశ్చరాయ నమః  |  ఓం శాంతాయ నమః  | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః  |  ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః  |   ఓం...

Shukra Ashtottara Shatanamavali 0

Shukra Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| శుక్రాష్టోత్తర శతనామావళి  || . ఓం శుక్రాయ నమః  |  ఓం శుచయే నమః  | ఓం శుభగుణాయ నమః  |  ఓం శుభదాయ నమః  | ఓం శుభలక్షణాయ నమః  |  ఓం శోభనాక్షాయ నమః  | ఓం శుభ్రవాహాయ నమః  |  ఓం...

Guru Ashtottara Shatanamavali 1

Guru Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| బృహస్పత్యాష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం గురవే నమః  |  ఓం గుణాకరాయ నమః  | ఓం గోప్త్రే నమః  |  ఓం గోచరాయ నమః  | ఓం గోపతిప్రియాయ నమః  |  ఓం గుణినే నమః  | ఓం గుణవంతాంశ్రేష్ఠాయ నమః | ఓం...

Budha Ashtottara Shatanamavali 0

Budha Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| బుధాష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం బుధాయ నమః  |  ఓం బుధార్చితాయ నమః  | ఓం సౌమ్యాయ నమః  |  ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః  | ఓం శుభప్రదాయ నమః  |  ఓం దృఢవ్రతాయ నమః  | ఓం దృఢఫలాయ నమః | ఓం...

Angaraka Ashtottara Shatanamavali 0

Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Telugu

|| అంగారక గ్రహాష్టోత్తర శతనామావళి || . ఓం మహీసుతాయ నమః |  ఓం మహాభాగాయ నమః | ఓం మంగళాయ నమః |  ఓం మంగళప్రదాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం మహాశూరాయ నమః | ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః |...