Category: Oriya

Kubera Ashtottara Shatanamavali 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ କୁବେର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || ଓଂ କୁବେରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଧନଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରୀମଦେ ନମଃ | ଓଂ ୟକ୍ଷେଶାୟ ନମଃ | ଓଂ ଗୁହ୍ୟକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ | ଓଂ ନିଧୀଶାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶଂକରସଖାୟ ନମଃ |...

Krishna Ashtottara shatanamavali 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ | ଓଂ କମଲନାଥାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ | ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ | ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ | ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ |...

Ramashtottara shatanaamavali 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ରାମ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ଶ୍ରୀରାମାୟ ନମଃ | ଓଂ ରାମଭଦ୍ରାୟ ନମଃ | ଓଂ ରାମଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ | ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ | ଓଂ ରାଜେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ |...

Subrahmanya Ashtottara shatanamavali 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ସ୍କଂଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ | ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାୟ ନମଃ | ଓଂ ଫାଲନେତ୍ରସୁତାୟ ନମଃ | ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ | ଓଂ ପିଂଗଲାୟ ନମଃ | ଓଂ କୃତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ || ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ | ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ | ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ | ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ସୀତାଦେଵିମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ | ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ...

Devi Ashtottara shatanamavali 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଦେଵୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ || ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଓଂକାରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଗଣାନ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଗାନପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ |...

Lakshmi ashtottara Shatanamavali 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ || ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵିକୃତ୍ରୈ ନମଃ | ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ |...

Vishnu shatanamavali 0

Vishnu Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଵିଷ୍ଣୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ | ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ | ଓଂ କେଶିଶତ୍ରଵେ ନମଃ | ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ | ଓଂ କଂସାରୟେ ନମଃ | ଓଂ ଧେନୁକାରୟେ ନମଃ | ଓଂ ଶିଶୁପାଲରିପଵେ ନମଃ |...

Shiva Ashtottara Shatanamavali 0

Shiva Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଶିଵାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶଂଭଵେ ନମଃ | ଓଂ ପିନାକିନେ ନମଃ | ଓଂ ଶଶିଶେଖରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ | ଓଂ...

Ganesha Shatanamavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || . ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ  |   ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ  | ଓଂ ସ୍କଂଦାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ  | ଓଂ ପୂତାୟ ନମଃ  |  ...