Vaidik Samhita Blog

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Bengali

|| বেংকটেশ্বর সুপ্রভাতম্‌  || কৌসল্য়া সুপ্রজা রাম পূর্বাসংধ্য়া প্রবর্ততে | উত্তিষ্ঠ নরশার্দূলা কর্তব্য়ং দৈবমাহ্নিকম্‌ || ১ || উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিংদ উত্তিষ্ঠ গরুঢদ্বজ | উত্তিষ্ঠ কমলাকাংতা ত্রৈলোক্য়ং মংগলং কুরু || ২ || মাতস্সমস্ত জগতাং মধুকৈটভারেঃ বক্ষোবিহারিণি...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Gujarati

|| વેંકટેશ્વર સુપ્રભાતમ્‌  || કૌસલ્યા સુપ્રજા રામ પૂર્વાસંધ્યા પ્રવર્તતે | ઉત્તિષ્ઠ નરશાર્દૂલા કર્તવ્યં દૈવમાહ્નિકમ્‌ || ૧ || ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુઢદ્વજ | ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંતા ત્રૈલોક્યં મંગળં કુરુ || ૨ || માતસ્સમસ્ત જગતાં મધુકૈટભારેઃ વક્ષોવિહારિણિ...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Hindi

॥ वेंकटॆश्वर सुप्रभातम्‌  ॥ कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासंध्या प्रवर्ततॆ । उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्‌ ॥ १ ॥ उत्तिष्ठॊत्तिष्ठ गॊविंद उत्तिष्ठ गरुढद्वज । उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलॊक्यं मंगळं कुरु ॥ २ ॥ मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारॆः वक्षॊविहारिणि...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Malayalam

|| വെംകടേശ്വര സുപ്രഭാതമ്‌  || . കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വാസംധ്യാ പ്രവര്തതേ | ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂലാ കര്തവ്യം ദൈവമാഹ്നികമ്‌ || ൧ || ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഢദ്വജ | ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാംതാ ത്രൈലോക്യം മംഗളം കുരു || ൨ || മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃ...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Tamil

|| வெம்கடேஶ்வர ஸுப்ரபாதம்‌  || . கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸம்த்யா ப்ரவர்ததே | உத்திஷ்ட னரஶார்தூலா கர்தவ்யம் தைவமாஹ்னிகம்‌ || ௧ || உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ | உத்திஷ்ட கமலாகாம்தா த்ரைலோக்யம் மம்களம் குரு || ௨ || மாதஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மதுகைடபாரேஃ...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Telugu

|| వెంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్‌  || . కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూలా కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్‌ || ౧ || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుఢద్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంతా త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ || మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః...

Venkateswara suprabhata 0

Venkateswara Suprabhatam in Kannada

|| ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್‌  || . ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್‌ || ೧ || ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಢದ್ವಜ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು || ೨ || ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ...

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

|| ગણેશ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ  || . ૐ ગજાનનાય નમઃ  |  ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ  | ૐ વિઘ્નરાજાય નમઃ   |  ૐ વિનાયકાય નમઃ   | ૐ દ્વૈમાતુરાય નમઃ   |  ૐ દ્વિમુખાય નમઃ   | ૐ પ્રમુખાય નમઃ  ...

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Hindi

॥ गणॆश अष्टॊत्तर शत नामावळि  ॥ . ॐ गजाननाय नमः  ।  ॐ गणाध्यक्षाय नमः  । ॐ विघ्नराजाय नमः   ।  ॐ विनायकाय नमः   । ॐ द्वैमातुराय नमः   ।  ॐ द्विमुखाय नमः   । ॐ प्रमुखाय नमः  ...

Ganesha Ashtottara namavali 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି  || . ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ  |  ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ  | ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ   |  ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ   | ଓଂ ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ନମଃ   |  ଓଂ ଦ୍ଵିମୁଖାୟ ନମଃ   | ଓଂ ପ୍ରମୁଖାୟ ନମଃ  ...