Runamochana Mangala Stotram in English

Runamochana Mangala Stotram mangalo bhoomiputrashcha ruNahartaa dhanaprada: | sthiraasano mahaakaaya: sarvakarma virodhaka: || lohito lohitaakshashcha saamagaanaam krupaakara: | dharaatmaja: kujo bhoumo bhootido bhoominandana: || angaarako yamashchaiva sarvarogaapahaaraka: | vrushTe: kartaapahartaa cha sarvakaaryaphalaprada: || Etaani...