Category: Tamil

Devi Aparadha Kshamapana 0

Devi Aparadha Kshamapana Stotram in Tamil

|| தேவ்யபராதக்ஷமாபணா ஸ்தோத்ரம்‌ || ன மம்த்ரம் னோ யம்த்ரம் ததபி ச ன ஜானே ஸ்துதிமஹோ ன சாஹ்வானம் த்யானம் ததபி ச ன ஜானே ஸ்துதிகதாஃ | ன ஜானே முத்ராஸ்தே ததபி ச ன ஜானே விலபனம் பரம் ஜானே மாதஸ்த்வதனுஸரணம் க்லேஶஹரணம்‌...

Ganga stotra 0

Ganga Stotram in Tamil

|| கம்கா ஸ்தோத்ரம்‌ || ரசனெ – ஆதி ஶம்கராசார்ய தேவி! ஸுரேஶ்வரி! பகவதி! கம்கே .                    த்ரிபுவனதாரிணி தரளதரம்கே | ஶம்கரமௌளி விஹாரிணி விமலே .          ...

bilvashtottara shatanamavali 0

Bilvashtottara Shatanamavali in Tamil

|| பில்வாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலிஃ || த்ரிதளம் த்ரிகுணாகாரம் | த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுதம்‌ || த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் | ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம்‌ || ௧ || த்ரிஶாகைஃ பில்வபத்ரைஶ்ச | அச்சித்ரைஃ கோமலைஃ ஶுபைஃ || தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி | ஏகபில்வம் ஶிவார்பணம்‌ || ௨ ||...

Mrityunjaya ashtottara shatanamavali 0

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ம்றுத்யும்ஜய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலிஃ || ஓம் ம்றுத்யும்ஜயாய னமஃ | ஓம் ஶூலபாணினே னமஃ | ஓம் வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய னமஃ | ஓம் உமாபதயே னமஃ | ஓம் ஸதாஶிவாய னமஃ | ஓம் த்ரினயனாய னமஃ | ஓம் காலகாம்தாய னமஃ |...

Gayatri ashtottara shatanamavali 0

Gayatri Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ காயத்ரீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலிஃ || ஓம் ஶ்ரீ காயத்ர்யை னமஃ || ஓம் ஜகன்மாத்ர்யை னமஃ || ஓம் பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை னமஃ || ஓம் பரமார்தப்ரதாயை னமஃ || ஓம் ஜப்யாயை னமஃ || ஓம் ப்ரஹ்மதேஜோவிவர்தின்யை னமஃ || ஓம் ப்ரஹ்மாஸ்த்ரரூபிண்யை னமஃ...

satyanarayana ashtottara shatanamavali 0

Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ ஸத்யனாராயண அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ஸத்யதேவாய னமஃ | ஓம் ஸத்யாத்மனே னமஃ | ஓம் ஸத்யபூதாய னமஃ | ஓம் ஸத்யபுருஷாய னமஃ | ஓம் ஸத்யனாதாய னமஃ | ஓம் ஸத்யஸாக்ஷிணே னமஃ | ஓம் ஸத்யயோகாய னமஃ |...

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali 0

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ வேம்கடேஶ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ || ஓம் ஶ்ரீவேம்கடேஶாய னமஃ | ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய னமஃ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே னமஃ | ஓம் அனாமயாய னமஃ | ஓம் அம்றுதாம்ஶாய னமஃ | ஓம் ஜகத்வம்த்யாய னமஃ | ஓம் கோவிம்தாய னமஃ |...

saraswati ashtottara shatanamavali 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஸரஸ்வதீ ஶதனாமாவலிஃ || ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ | ஓம் மஹாபத்ராயை னமஃ | ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ | ஓம் வரப்ரதாயை னமஃ | ஓம் ஶ்ரீபாதாயை னமஃ | ஓம் பத்மனிலயாயை னமஃ | ஓம் பத்மாக்ஷ்யை னமஃ | ஓம் பத்மவக்த்ராயை...

narasimha ashtottara shatanamavali 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் னாரஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் மஹாஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் திவ்யஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் மஹாபலாய னமஃ | ஓம் உக்ரஸிம்ஹாய னமஃ | ஓம் மஹாதேவாய னமஃ | ஓம் ஸ்தம்பஜாய னமஃ |...

Durga Ashtottara shatanamavali 0

Durga Ashtottara Shatanamavali in Tamil

|| ஶ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி || ஓம் துர்காயை னமஃ | ஓம் ஶிவாயை னமஃ | ஓம் துரிதக்ன்யை னமஃ | ஓம் துராஸதாயை னமஃ | ஓம் லக்ஷ்ம்யை னமஃ | ஓம் லஜ்ஜாயை னமஃ | ஓம் மஹாவித்யாயை னமஃ |...