Category: Kannada

Devi Aparadha Kshamapana 0

Devi Aparadha Kshamapana Stotram in Kannada

|| ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ನ ಮಂತ್ರಂ ನೋ ಯಂತ್ರಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಮಹೋ ನ ಚಾಹ್ವಾನಂ ಧ್ಯಾನಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಕಥಾಃ | ನ ಜಾನೇ ಮುದ್ರಾಸ್ತೇ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ವಿಲಪನಂ ಪರಂ ಜಾನೇ ಮಾತಸ್ತ್ವದನುಸರಣಂ ಕ್ಲೇಶಹರಣಮ್‌...

Ganga stotra 0

Ganga Stotram in Kannada

  || ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ರಚನೆ – ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಿ! ಸುರೇಶ್ವರಿ! ಭಗವತಿ! ಗಂಗೇ .              ತ್ರಿಭುವನತಾರಿಣಿ ತರಳತರಂಗೇ | ಶಂಕರಮೌಳಿ ವಿಹಾರಿಣಿ ವಿಮಲೇ .              ಮಮ...

bilvashtottara shatanamavali 0

Bilvashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ | ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಮ್‌ || ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ | ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್‌ || ೧ || ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ | ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ || ತವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ | ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್‌ || ೨ ||...

Mrityunjaya ashtottara shatanamavali 0

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಲಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |...

Gayatri ashtottara shatanamavali 0

Gayatri Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ...

satyanarayana ashtottara shatanamavali 0

Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ || ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಭೂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಯೋಗಾಯ ನಮಃ |...

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali 0

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ || ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |...

saraswati ashtottara shatanamavali 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಸರಸ್ವತೀ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಪಾದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ...

narasimha ashtottara shatanamavali 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ || ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ತಂಭಜಾಯ ನಮಃ |...

Durga Ashtottara shatanamavali 1

Durga Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ || ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದುರಿತಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದುರಾಸದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...