Category: Kannada

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Chandra Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || . ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |  ಓಂ ಶಶಿಧರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತಾರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ ಸುಧಾನಿಧಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ | ...

Surya Ashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Surya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ  || . ಧ್ಯೇಯಃಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ಥೀ | ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಠಾಃ | ಕೇಯೂರವಾನ್‌ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್‌ ಕಿರೀಟಿ | ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರಾ || ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಿಂಧವೇ ನಮಃ ...

Krishna Ashtakam in Kannada 0

Krishna Ashtakam in Kannada

|| ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಮ್‌ || . || ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ || ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಮ್‌ | ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಮ್‌ || ೧ || ಅತಸೀ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ...

Madhurashtakam in Kannada 0

Madhurashtakam in Kannada

|| ಮಧುರಾಷ್ಟಕಮ್‌ || . ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಮ್‌ | ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್‌ || ೧ || ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ ವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಮ್‌ | ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ...

Venkateswara Suprabhatam in Kannada 0

Venkateswara Suprabhatam in Kannada

|| ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್‌  || . ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್‌ || ೧ || ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಢದ್ವಜ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು || ೨ || ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ...

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ || ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ  |  ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ  | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ   |  ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ   | ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ   |  ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ   | ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ   |  ...

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada 0

Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌  || . | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ | ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೧ || ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಚಿದಿಂದ್ರ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋವ್ಯಯಃ | ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಯರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨ || ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ...

Ganesha Mangalashtakam in Kannada 0

Ganesha Mangalashtakam in Kannada

|| ಗಣೇಶ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್‌ || . ಓಂ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ | ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್‌ || ೧ || ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್‌ || ೨ || ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |...

Ganesha Kavacham – Kannada 0

Ganesha Kavacham – Kannada

ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್‌ . || ಗೌರೀ ಉವಾಚ || ಏಷೋತಿ ಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್‌ ಬಾಲ್ಯೇಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ | ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸ್ಸಾಧು ದೇವದ್ರುಮಃ ಖಲಾಃ | ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸಂಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ ||...

Bhavani Ashtakam in Kannada 0

Bhavani Ashtakam in Kannada

|| ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಮ್‌ || . ನ ತಾತೋ ನ ಮಾತಾ ನ ಬಂಧುರ‍್ ನ ದಾತಾ ನ ಪುತ್ರೋ ನ ಪುತ್ರೀ ನ ಭೃತ್ಯೋ ನ ಭರ್ತಾ | ನ ಜಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ವೃತ್ತಿರ್‌ ಮಮೈವ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ  ||...