Tagged: Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Durga Ashtottara Shatanamavali in Kannada 1

Durga Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ || ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದುರಿತಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದುರಾಸದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...